Lên phía trên
Đội quản lý thị trường kiểm tra và thu giữ các sản phẩm của chúng tôi như vậy có đúng thẩm quyền không?
Câu hỏi:
Tôi hiện đang công tác tại công ty sản xuất phân bón. Vừa qua có Đội quản lý thị trường vào kiểm tra tại công ty tôi và thu giữ 1 số sản phẩm hết hạn hợp quy. Những sản phẩm đó của chúng tôi là sản phẩm phân bón hữu cơ ...

Theo mục b khoản 08 điều 42 Nghị định 108/2017/NĐ-CP ban hành ngày 20/09/2017 quy định trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp tỉnh: "Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc công bố hợp quy phân bón của các tổ chức, cá nhân ...", mục d "thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón thuộc địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật ...". Vậy Đội quản lý thị trường kiểm tra và thu giữ các sản phẩm của chúng tôi như vậy có đúng thẩm quyền không?
Trả lời:
Chào bạn, Chúng tôi xin trả lời bạn như sau:

Theo quy định tại Điều 28 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì sản phẩm trong sản xuất trước khi đưa ra thị trường phải tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến quá trình sản xuất, chứng nhận hợp quy, công bố hợp ... 
Theo quy định tại Điều 31 Nghị định 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì  “Người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan Quản lý thị trường có thẩm quyền kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này thuộc lĩnh vực ngành mình quản lý”.

Theo quy định tại Điều 40b của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016) thì lực lượng quản lý thị trường có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón (Đội trưởng Đội quản lý thị trường có thẩm quyền phạt tiền đến 25.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không vượt quá25.000.000 đồng).

Như vậy, các lực lượng quản lý thị trường được quyền kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính về chất lượng, hợp quy sản phẩm hàng hóa là phân bón.

Trân trọng!
Lên phía trên
1 Số câu hỏi cần được giải đáp
Câu hỏi:
Tôi có 1 số vấn đề cần hỏi như sau

Thứ nhất:

Hiện tại Công ty chúng tôi có 20 sản phẩm phân bón vô cơ đã nhận được thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên trong Danh sách phân bón vô cơ đã công bố hợp quy tính tới ngày 31/08/2017 chỉ có 4 sản phẩm phân bón vô cơ của chúng tôi nằm trong danh sách này, vậy những sản phẩm còn lại của chúng tôi có được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, ban hành Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam không

Thứ 2:

Một số sản phẩm phân bón vô cơ của chúng tôi đã được chứng nhận phù hợp với quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BCT ngày 30/09/2014, khi hết thời hạn công bố hợp quy (3 năm) thì khi đăng ký hợp quy lại chúng tôi sẽ dựa vào các chỉ tiêu chất lượng theo NĐ 108/2017/NĐ-CP hay Thông tư số 29/2014/TT-BCT? Nếu các sản phẩm phân vô cơ của chúng tôi đã từng được công bố hợp quy, không đạt chỉ tiêu chất lượng theo NĐ 108/2017/NĐ-CP thì có được vào danh mục lưu hành và được chứng nhận hợp quy hay không?

Thứ 3:

Một số sản phẩm phân bón hữu cơ của chúng tôi có chứa Trichoderma. Trong quá trình yêu cầu chứng nhận hợp quy tại Quatest 3 thì tôi được trả lời rằng hiện nay phòng thử nghiệm tại đơn vị không được chỉ định thực hiện thử nghiệm định lượng Trichoderma sp. Vậy hiện nay phòng thử nghiệm nào được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ định thử nghiệm chỉ tiêu Trichoderma sp? Trong trường hợp không có phòng thử nghiệm nào được chỉ định thì các sản phẩm chứa Trichoderma sp của chúng tôi sẽ thực hiện công bố hợp quy như thế nào?

Thứ 4:

Các sản phẩm của chúng tôi trong thời gian hết hạn hợp quy không lưu thông ngoài thị trường, lưu trữ trong kho của
Trả lời:
Chào bạn, Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Các sản phẩm phân bón vô cơ của Công ty đã được Sở Công thương ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy theo đúng các quy định trước ngày Nghị định số 108/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành(ngày 20/09/2017) được ... More

Các sản phẩm phân bón vô cơ đã được chứng nhận hợp quy khi hết hạn công bố hợp quy (3 năm) đăng ký hợp quy lại thì sẽ thực hiện theo các quy định hiện hành. Do vậy cần phải dựa theo các chỉ tiêu chất lượng quy định tại Nghị định số 108/2007/NĐ-CP (trong thời gian quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân bón chưa ban hành). Các sản phẩm phân bón vô cơ đã được tiếp nhận hợp quy trước ngày Nghị định số 108/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành có chỉ tiêu chất lượng không phù hợp theo Nghị định số 108/2007/NĐ-CP (trong thời gian quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân bón chưa được ban hành) thì có thể không được công nhận lưu hành và không được chứng nhận hợp quy nếu các chỉ tiêu chất lượng không phù hợp với một trong các loại phân bón theo quy định tại Nghị định số 108/2007/NĐ-CP.
Đối với sản phẩm phân bón hữu cơ có bổ sung Trichoderma: việc công bố hợp quy sản phẩm vẫn được thực hiện theo các quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật tiêu chuẩn quy chuẩn và các văn bản hướng dẫn thực hiện các luật này. Nghị định số 108/2007/NĐ-CP không điều chỉnh các quy định về chứng nhận hợp quy sản phẩm phân bón, vì vậy , trước đây công ty thực hiện công bố hợp quy phân bón thế nào, hiện nay vẫn làm theo các quy định đó. Về việc phòng thử nghiệm phân bón được chỉ định, hiện nay có 7 phòng thử nghiệm được chỉ định thực hiện các phép thử đối với phân hữu cơ, chi tiết về 7 phòng thử nghiệm này đã được đăng tải chi tiết trên website của Cục Bảo vệ thực vật và của bộ nông nghiệp và PTNT. Trong trường hợp có phát sinh chỉ tiêu mới chưa có phép thử được công nhận, Cục Bảo vệ thực vật sẽ phối hợp cùng với nhà sản xuất và các đơn vị kỹ thuật hoàn thiện phép thử, tổ chức thực hiện so sánh liên phòng và chỉ định phòng thử nghiệm đủ điều kiện thực hiện. Các thông tin này cũng sẽ được cập nhật liên tục trên website của Cục Bảo vệ thực vật và của bộ nông nghiệp và PTNT để các tổ chức cá nhân cớ liên quan truy cập.
Theo quy định tại điều 28 của Luật Chát lượng sản phẩm hàng hóa thì sản phẩm trong nước trước khi đưa ra thị trường phải tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến quá trình sản xuất, chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với sản phẩm. Sản phẩm phân bón trong thời gian hết hạn hợp quy không lưu thông trên thị trường mà lưu trữ trong kho bảo quản thì cá cơ quan chức năng vẫn có quyền kiểm tra các sản phẩm này. Nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Thẩm quyền kiểm tra xử phạt các vi phạm trong lĩnh vực phân bón được quy định trong Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vị phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 cua Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghipeej; Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 cảu Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Trân trọng!
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập49
  • Hôm nay14,840
  • Tháng hiện tại171,848
  • Tổng lượt truy cập6,810,049
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây