Quá trình hình thành phát triển


Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật ngày nay, tiền thân là Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Nghệ Tĩnh được thành lập ngày 05/11/1985 theo Quyết định số 2024/UB của UBND tỉnh Nghệ Tĩnh.
Năm 1985, bộ máy Chi cục gồm có: 01 Chi cục trưởng, 01 Phó chi cục trưởng và các bộ phận kỹ thuật, vật tư, khảo sát điều tra, tổ chức hành chính và các đội bơm thuốc lưu động, đội sửa chữa chủ lực.
Biên chế Chi cục có 35 người, trình độ đào tạo chủ yếu là trung cấp và sơ cấp, địa bàn hoạt động trải rộng cả tỉnh Nghệ Tĩnh (gồm Nghệ An và Hà Tĩnh chưa chia tách).
Thời kỳ này cơ chế, chính sách bao cấp nên cơ sở vật chất, kỹ thuật, vật tư còn rất thiếu thốn, đầu mối quản lý phân tán nên mọi hoạt động của đơn vị gặp không ít khó khăn.
Đến năm 1991, tách tỉnh và thực hiện Nghị quyết số 109/HĐ-BT của Hội đồng Bộ trưởng về việc sắp xếp lại tổ chức và tinh giản biên chế hành chính sự nghiệp. Ngày 28/8/1992, UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định số 1518/UB.QĐ sắp xếp lại tổ chức ngành Bảo vệ thực vật. Chi cục Bảo vệ thực vật Nghệ An sáp nhập chức năng, nhiệm vụ của Trạm Bảo vệ thực vật huyện, bộ phận Bảo vệ thực vật thuộc trung tâm dịch vụ cây trồng huyện, bộ phận Bảo vệ thực vật thuộc phòng nông nghiệp huyện và cũng từ đây hình thành hệ thống ngành Bảo vệ thực vật cấp tỉnh.
Lúc này văn phòng Chi cục gồm: 01 Chi cục trưởng, 01 Phó chi cục trưởng; 03 phòng chức năng, 01 trạm Kiểm dịch thực vật nội địa và 19 trạm Bảo vệ thực vật trực thuộc đóng tại các huyện, thành, thị trong tỉnh.
Đến năm 1998, cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục có sợ thay đổi, chia tách bộ phận vật tư bảo vệ thực vật ra khỏi Chi cục và thành lập thành Công ty dịch vụ Bảo vệ thực vật Nghệ An, nay là Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Nghệ An.
Đến năm 2008, trước yêu cầu cầu nhiệm vụ của công tác bảo vệ và phát triển rừng, ngày 15/9/2008, UBND tỉnh Nghệ An, ban hành Quyết định số 3939/QĐ-UBND của UBND tỉnh, sáp nhập Trung tâm Bảo vệ tài nguyên và Môi trường rừng trực thuộc Chi cục Kiểm lâm về Chi cục Bảo vệ thực vật và giao thêm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ cây trồng lâm nghiệp.
Đến ngày 16/3/2016, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND về việc Thành lập Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Bảo vệ thực vật và phòng Trồng trọt thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. Với cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục gồm: 01 Chi cục trưởng, 02 Chi cục phó với 5 Phòng, Trạm: Phòng Hành Chính, tổng hợp; Phòng Trồng trọt; Phòng Bảo vệ thực vật; Phòng Thanh tra – Pháp chế; Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa và 21 Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp huyện.
Đến ngày 20/12/2019, thực hiện Nghị Quyết số 18 NQ/TW và Nghị quyết số 19 NQ/TW của BCH trung ương; UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục ban hành Quyết định số 5301/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 về việc Chuyển giao các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi và thú Y, Trạm Khuyến Nông và Ban phát triển nông thôn Miền núi trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT về UBND cấp huyện quản lý. Như vậy, hiện nay cơ cấu bộ máy của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghệ An gồm: 01 Chi cục trưởng, 02 Chi cục phó và 5 Phòng, Trạm: Phòng Hành Chính, tổng hợp; Phòng Trồng trọt; Phòng Bảo vệ thực vật; Phòng Thanh tra – Pháp chế; Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa.

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây