STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 62/HD-TT&BVTV 23/02/2023 Hướng dẫn sử dụng thuốc Gimlet 0.2GB diệt chuột hại cây trồng
2 372/TT&BVTV-BVTV 21/11/2022 Dự báo tình hình sinh vật gây hại chính trên cây trồng chính vụ Xuân năm 2023 và biện pháp phòng trừ
3 258/TT&BVTV-BVTV 21/08/2022 Sau đợt mưa lớn trên diện rộng vào đầu tháng 8/2022 trên cây cam (đặc biệt trên giống xã đoài sớm) đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng rụng quả và có xu hướng gia tăng. Hiện tượng rụng quả trên do các nguyên nhân sinh lý và sâu bệnh hại (bệnh thán thư, bệnh thối nâu quả cam, bệnh thối rễ do nấm,...) gây ra. Dự báo trong thời gian tới khi cam bước vào thời kỳ chuyển mã đến chín ngoài hiện tượng rụng quả do sinh lý thì các đối tượng sâu, bệnh hại chính như ruồi đục quả, ngài chích hút sẽ gia tăng (cao điểm gây hại từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 11); bệnh thán thư, bệnh thối nâu quả, bệnh thối rễ do nấm sẽ phát sinh gây hại nặng, nhất là là sau các đợt mưa lớn, mưa kéo dài, gây thiệt hại nghiêm trọng đến năng suất cam nếu không được tổ chức phòng trừ tốt.
4 210/TT&BVTV-BVTV 21/07/2022 Vụ lúa Hè thu năm 2022 toàn tỉnh đã gieo cấy trên 61.516 ha, hiện các trà lúa đang thời kỳ đứng cái, làm đòng đến trỗ. Dự báo thời gian lúa Hè thu trỗ đến chắc xanh cũng là thời điểm chuyển mùa nên diễn biến thời tiết sẽ phức tạp (mưa, giông lốc, gió mạnh,...) thuận lợi cho các sâu bệnh hại chính như: Bệnh bạc lá vi khuẩn, nhện gié, bệnh lem lép hạt, chuột, bệnh khô vằn, rầy các loại,... phát sinh, gây hại nặng trên diện rộng, gây thiệt hại đến năng suất, sản lượng lúa Hè thu nếu không phát hiện, tổ chức phòng trừ kịp thời.
5 188/TB-TT&BVTV 12/07/2022 Thống báo mở lớp tập huấn cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật
6 172/TT&BVTV-BVTV 30/06/2022 Theo dõi phòng trừ sâu, bệnh hại lúa vụ Hè thu - Mùa năm 2022
7 134/TT&BVTV-BVTV 31/05/2022 Công văn chỉ đạo điều tra theo dõi và phòng trừ bệnh chết héo hại keo
8 131/TT&BVTV-BVTV 29/05/2022 Công văn chỉ đạo quản lý kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp trên địa bàn Nghệ An
9 126/TT&BVTV 23/05/2022 Công văn chỉ đạo thu mẫu rầy lưng trắng giám định virus lùn sọc đen Phương Nam trên lúa vụ Hè thu, vụ Mùa năm 2022
10 113/TT&BVTV-BVTV 05/05/2022 Dự báo tình tình sinh vật gây hại cây trồng vụ Hè thu, vụ Mùa năm 2022
11 Số 09/CĐ-CTUBND 18/04/2022 Công điện về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu, bệnh hại trên lúa vụ Xuân năm 2022
12 95/TT&BVTV-BVTV 07/04/2022 Công văn chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép hạt và bạc lá vi khuẩn hại lúa vụ Xuân năm 2022
13 1036/SNN-TT&BVTV 07/04/2022 Tập trung chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép hạt và bạc lá vi khuẩn hại lúa vụ Xuân 2022
14 1838/CT-BNN-BVTV 27/03/2022 Chỉ thi của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tăng cường quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu
15 53/ CV-TT&BVTV 02/03/2022 Công văn theo thõi, phòng trừ bệnh đạo ôn lá, chuột hại lúa vụ Xuân năm 2022
16 566/CV-SNN-BCĐ 02/03/2022 Công văn theo dõi và phòng trừ bệnh hại trên cây keo nguyên liệu
17 Số 26/TT&BVTV-BVTV 23/01/2022 Công văn theo dõi phòng trừ sinh vật gây hại cây trồng dịp tết Nhâm Dần 2022
18 Số 19/2021/Tt-BNNPTNT 27/12/2021 Thông tư ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam,Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
19 286/HD-TT&BVTV 20/12/2021 Hướng dẫn phòng trừ cỏ dại, chuột và ốc bươu vàng hại lúa vụ Xuân năm 2022
20 285/HD-TT&BVTV 20/12/2021 Hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc phòng trừ sinh vật gây hại và phòng chống hiện tượng suy thoái trên cây cam thời kỳ kinh doanh
21 4361/SNN-QLKT&KHCN 21/11/2021 Công văn chỉ đạo phòng trừ bệnh khảm lá viruts hai sắn năm 2022
22 33-2021TT-BTC 16/05/2021 Thông tư tư 33-2021TT-BTC - Quy định mức thu, chế độ thu nộ và quản lý phí trong hoạt động kiểm dịch và BVTV trong lĩnh vực nông nghiệp
23 16/2020/TT-BNNPTNT 27/12/2020 TT16 Ban hành hệ thống chỉ tiêu về thống kê ngành NN&PTNT
24 17/2020/TT-BNNPTNT 27/02/2020 TT17 Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành NN&PTNT
25 26-2019 26/12/2019 TT 26-2019-Lưu mẫu giống cây trồng
26 94-2019-NĐ-CP 12/12/2019 NĐ 94-2019-NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về Giống và Canh tác
27 17-2019-BNNPTNT-DM 14/11/2019 TT 17-2019-BNNPTNT-DM loài cây trồng chính
28 18-2019-BNNPTNT 14/11/2019 TT 18-2019-BNNPTNT-Cơ sở dữ liệu QG về Trồng trọt
29 19-2019 14/11/2019 TT 19-2019-Thu gom, xử lý, sử dụng PPNN
30 84-2019-NĐ-CP 13/11/2019 NĐ 84-2019-NĐ-CP Quy định về Quản lý Phân bón
31 16-BNNPTNT 31/10/2019 TT 16-BNNPTNT-Quy định chi tiết một số điều của DĐ 1092018 Nông nghiệp hữu cơ
32 09-2019-TT 26/08/2019 TT 09-2019-TT-BNNPTNT về QCKTQG phân bón
33 62-2019-NĐ-CP 10/07/2019 NĐ 62-2019-NĐ-CP (sửa đổi NĐ 35) Về quản lý, sử dụng đất lúa
34 38-2018-TT-BNNPTNT 24/12/2018 TT 38-2018-TT-BNNPTNT Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm NLTS đủ điều kiện ATTP
35 31/2018/QH14 21/12/2018 Luật Trồng trọt
36 17-2018-TT-BNNPTNT 30/10/2018 TT 17-2018-TT-BNNPTNT Quy định phương thực quản lý điều kiện đảm bảo QTTP
37 123-2018-ND-CP 16/09/2018 Nghị định 123-2018-ND-CP Quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp
38 109-2018-ND-CP 28/08/2018 NĐ 109-2018-ND-CP về Nông nghiệp hữu cơ
39 98-2018-CP 04/07/2018 NĐ 98-2018-CP Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
40 15-2018-NĐ-CP 01/02/2018 NĐ 15-2018-NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP
41 03-2018-QĐ-UBND 09/01/2018 Quyết định 03-2018-QĐ-UBND- Quy định quản lý thuốc Bảo vệ thực vật trên địa bàn Nghệ An
42 02-2017-NĐ-CP 08/01/2017 NĐ 02-2017-NĐ-CP về Cơ chế, hính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp
43 05- 2016-TTLT-BNNPTNT-BTNMT 15/05/2016 Thông tư 05- 2016-TTLT-BNNPTNT-BTNMT- Hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV
44 21-2015-TT-BNNPTNT 07/06/2015 Thông tư 21-2015-TT-BNNPTNT quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật
45 35-2015-NĐ-CP 12/04/2015 NĐ 35-2015-NĐ-CP Về quản lý, sử dụng đất lúa
46 116-2014-ND-CP 03/12/2014 Nghị định 116-2014-ND-CP Hướng dẫn rthi hành một sô điều luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật
47 41/2013/QH13 19/12/2013 Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay8,395
  • Tháng hiện tại299,194
  • Tổng lượt truy cập1,345,509
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây