Hướng dẫn thông báo buôn bán giống cây trồng nông nghiệp

Thứ sáu - 15/03/2024 04:49 198 0
Hướng dẫn thông báo buôn bán giống cây trồng nông nghiệp
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THÔNG BÁO VỀ BUÔN BÁN GIỐNG CÂY TRỒNG NÔNG NGHIỆP.
Theo các quy định của pháp luật việc sản xuất, buôn bán giống cây trồng phải đảm bảo các điều kiện nhất định. Trong các điều kiện đó thì việc gửi thông báo đến Sở Nông nghiệp và PTNT những thông tin về: Địa chỉ giao dịch, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện hợp pháp, điện thoại liên hệ để đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là điều kiện bắt buộc và phải thực hiện. Để thuận lợi cho các cơ sở sản xuất, buôn bán giống cây trồng nông nghiệp thực hiện được thuận lợi Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Nghệ An xin hướng dẫn các điều kiện về sản xuất, buôn bán giống cây trồng nông nghiệp và mẫu thông báo, cách thức thực hiện, địa chỉ nhận thông báo để các cơ sở thực hiện đảm bảo các quy đinh của pháp luật.


I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
A. QUY ĐỊNH VỂ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN GIỐNG CÂY TRỒNG NN.
- Theo quy định của Luật trồng trọt năm 2018.
Điều 22. Điều kiện của tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán giống cây trồng
1. Tổ chức, cá nhân sản xuất giống cây trồng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Có giống cây trồng hoặc được ủy quyền của tổ chức, cá nhân có giống cây trồng được cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc đã tự công bố lưu hành giống cây trồng;
b) Có hoặc thuê địa điểm, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị theo tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp sản xuất giống cây trồng; trường hợp không có tiêu chuẩn quốc gia thì áp dụng tiêu chuẩn cơ sở.
2. Tổ chức, cá nhân buôn bán giống cây trồng phải có địa điểm giao dịch hợp pháp và bảo đảm truy xuất nguồn gốc lô giống cây trồng.
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
- Theo quy định của Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật Trồng trọt về Giống cây trồng và canh tác.
Điều 8. Quy định chi tiết điều kiện về sản xuất, buôn bán giống cây trồng
Tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán giống cây trồng phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 22 của Luật Trồng trọt và một số quy định chi tiết sau đây:
1. Trước khi buôn bán giống cây trồng, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm gửi thông báo qua thư điện tử hoặc gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi buôn bán giống cây trồng các thông tin sau: Địa chỉ giao dịch, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện hợp pháp, điện thoại liên hệ để đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
2. Tổ chức, cá nhân buôn bán giốncây trồng phải có hồ sơ bảo đảm truy xuất nguồn gốc lô giống cây trồng, gồm: Thông tin về hp đồng, hóa đơn mua bán lô giống; hồ sơ chất lượng lô giống, nhãn phù hợp quy định tại Điều 10 Nghị định này.
Đối với giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm phải có thêm thông tin v ngun vật liệu nhân ging đã sử dụng, tiêu chun công bố áp dụng, số lượng cây, thời gian giao nhận cây.
B. QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÀNH VI THÔNG BÁO
Theo Nghị định 31/2023/NĐ-CP ngày 09/6/2023 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về Trồng trọt.
Điều 11. Vi phạm quy định về buôn bán giống cây trồng
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sau đây:
a) Buôn bán giống cây trồng không thuộc loài cây trồng chính mà không có thông tin tự công bố lưu hành giống cây trồng hợp lệ theo quy định của pháp luật về trồng trọt;
b) Buôn bán giống cây trồng nhưng không thông báo cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi buôn bán giống cây trồng những thông tin về địa chỉ giao dịch, tên tổ chức, cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp, điện thoại liên hệ.
II. CÁCH THỨC, ĐỊA CHỈ NHẬN THÔNG BÁO
- Cách thức gửi thông báo: qua thư điện tử hoặc gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
- Địa chỉ nhận thông báo:
+ Trực tiếp hoặc bưu điện: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An, địa chỉ: Số 129 đường Lê Hồng Phong, thành phố Vinh tỉnh Nghệ An, điện thoại: 02383.835.993
+ Địa chỉ thư điện tử: nnptnt@nghean.gov.vn
+ Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An: https://nnptnt.nghean.gov.vn
            III. MẪU THÔNG BÁO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                     
THÔNG BÁO
V/v buôn bán giống cây trồng nông nghiệp

Kính gửi:    Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An

Căn cứ Điều 22 Luật Trồng trọt năm 2018;
Căn cứ Khoản 1 Điều 8 của Nghị định 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về Giống cây trồng và canh tác: Trước khi buôn bán giống cây trồng, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm gửi thông báo qua thư điện tử hoặc gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi buôn bán giống cây trồng các thông tin sau: Địa chỉ giao dịch, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện hợp pháp, điện thoại liên hệ để đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.
Để đảm bảo đúng các quy định Pháp luật trong công tác buôn bán giống cây trồng. Chúng tôi (Tên tổ chức/cá nhân): ……………………………………………………..
………………………………………………………. xin thông báo đến Quý Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An một số các thông tin như sau:
1. Địa chỉ giao dịch: ….………………………………………………………........
2. Tên chủ cơ sở hoặc người đại diện hợp pháp: …………………………………
……………………………………………………………………………………..
3. Số điện thoại: ……………………………………………………………………
Kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An tạo điều kiện, giúp đỡ
Trân trọng cảm ơn!
                                                                                                 ………,ngày ……tháng…..năm …….                                                                                                                                        
Nơi nhận:                                                             GIÁM ĐỐC/CHỦ CƠ SỞ
              - Sở NN và PTNT;                                            {Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)}
                     - Lưu: cơ sở.    
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Sỹ Thanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây