Thực trạng và một số giải pháp trong công tác quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây trồng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới

Thứ năm - 28/03/2024 05:49 1.145 0
Thực trạng và một số giải pháp trong công tác quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây trồng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới
Qua điều tra của chi cục hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 252 đơn vị sản xuất và kinh doanh giống cây trồng nông nghiệp (giống lúa, ngô, rau, cây ăn quả…), trong đó có 56 đơn vị, các nhân có doanh số lớn và vừa. Hoạt động của các đơn vị, cá nhân chủ yếu là kinh doanh, buôn bán giống cây trồng nông nghiệp. Các đơn vị hoạt động ở cả hai lĩnh vực sản xuất và kinh doanh như: Công ty TNHH KHCN Vĩnh Hòa, Công ty cổ phần mía đường Sông Lam, Công ty cổ phần mía đường Nghệ An, Công ty cổ phần mía đường Sông Con, Viện nghiên cứu phát triển Nafoods, Công ty TNHH Một thành viên An Ngãi, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp 19/5…  
Các đơn vị ngoại tỉnh có sản xuất và kinh doanh giống cây trồng nông nghiệp trên địa bàn Nghệ An như: Công ty cổ phần tập đoàn giống cây trồng Việt Nam – chi nhánh miền Trung, Công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Seed, Công ty cổ phần giống cây trồng Thanh Hóa, Công ty CP tổng công ty nông nghiệp Quảng Bình, Công ty cổ phần giống cây trồng Nam Định, Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI, Công ty TNHH một thành viên đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội...
Hầu hết các đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh đều kinh doanh giống cây lương thực, một số ít đơn vị kinh doanh giống cây ăn quả, cây công nghiệp như: Viện nghiên cứu và phát triển Nafoods, Công ty TNHH MTV nông nghiệp An Ngãi, Công ty cổ phần cao su Yên Tính, Công ty TNHH Hường Khoa, HTX dịch vụ nông nghiệp 19/5, Cửa hàng Công ty TNHH một thành viên Nông Lương Minh Sang.
Công tác quản lý giống của cây lương thực được các đơn vị quan tâm thưc hiện  cơ cấu giống thông qua các đề án sản xuất của sở Nông nghiệp ban hành. Giống cây ăn quả, rau màu vv thì chưa thực sự được quan tâm thực hiện; các đơn vị kinh doanh chưa thực hiện một số quy định khi các văn bản về quản lý giống cây trồng đã được ban hành.
Để thực hiện tốt công tác công tác quản lý Nhà nước thời gian tới cần thực hiện tốt các nội dung; tuyên truyền phổ biến sâu rộng cho các đối tượng thực hiện và có quyền lợi là Cán bộ làm công tác quản lý cấp xã, các đại lý kinh doanh giống và người dân biết về Luật Trồng trọt 2018 số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018; Nghị định 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác; Nghị định số 31/2023/NĐ-CP ngày 09/06/2023 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực trồng trọt.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất và xử phạt nghiêm các sai phạm trong sản xuất, buôn bán giống cây trồng trên địa bàn. Tiến hành lấy mẫu giống cây trồng để kiểm định chất lượng; quản lý và tuyển chọn cây đầu dòng giống cây ăn quả trong sản xuất, kinh doanh giống cây ăn quả.
 Phối hợp với các cấp, các ngành nhất là chính quyền địa phương trong quá trình thanh, kiểm tra giống cây trồng; bên cạnh đó chính quyền địa phương phải thực sự chủ động trong công tác thanh tra, kiểm tra giống cây trồng trên địa bàn theo phân cấp hiện hành; tuyên truyền phổ biến đến người dân Đề án, kế hoạch sản xuất hàng vụ để thống nhất trong việc thực hiện cơ cấu giống của tỉnh, huyện đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả.
 Phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn để tuyên truyền, phổ biến các quy định trong công tác quản lý giống cây trồng nói riêng và vật tư nông nghiệp nói chung.
Hiện nay chi cục đã ban hành công văn số 68/TT&BVTV-TTr về việc thực hiện thông báo về buôn bán giống cây trồng nông nghệp, để các các cơ quan quản lý Nhà Nước và các cá nhân, đơn vị kinh doanh giống cây trồng nông nghiệp biết để thực hiện.
                                                                                            Nguyễn Tiến Đức
Danh sách các đơn vị sản xuất, buôn bán giống cây trồng trên địa bàn tỉnh
 
TT Tên đơn vị sản xuất, buôn bán giống cây trồng Nhóm cây trồng sản xuất, buôn bán Địa chỉ liên hệ Tên người đại diện theo pháp luật Số điện thoại Loại hình (Sản xuất hoặc/và
buôn bán
Nhóm cây lương thực, cây thực phẩm Nhóm cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm
I Huyện Diễn Châu            
1 Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Diễn Châu x   Khối 2 – TT Diễn Châu – Diễn Châu Dương Thị Nga 0912.193.448 Buôn bán
2 Hợp tác xã Vật tư nông nghiệp Diễn An x   Xóm 3 – xã Diễn An –Diễn Châu Nguyễn Văn Sáu 0987.254.306 Buôn bán
3 Cửa hàng buôn bán Vật tư nông nghiệp Hồng Ất x   Chợ Cầu – xã Diễn Cát –Diễn Châu Trần Thị Hồng 0979.771.889 Buôn bán
4 Trạm giống Diễn Xuân x   xóm 1 xã Diễn Xuân Diễn Châu Nguyễn Văn Nam 0904.604.226 Buôn bán
5 Cửa hàng Vật tư nông nghiệp Ninh Nga x   Chợ Diễn Hải – xã Diễn Hải –Diễn Châu Lê Văn Ninh 0972.929.377 Buôn bán
6 Cửa hàng Huyền Hồng x   Xóm 1- Diễn Xuân – Diễn Châu Phạm Văn Hồng 0976.172.181 Buôn bán
7 Đại lý Cao Thị Quỳnh Giang x   Xóm 10 – xã Diễn Thọ –Diễn Châu Cao Thị Quỳnh Giang 0369.845.206 Buôn bán
8 Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Trung Kiên x   Xóm 4 - xã Diễn Trung - Diễn Châu Nguyễn Thị Thắm 0968.461.038 Buôn bán
9 Hợp tác xã DVNN Diễn Liên x   Xóm 4 - xã Diễn Liên - Diễn Châu Võ Văn Giáp 0979.987.637
 
Buôn bán
10 Cửa hàng Ngô Đức Quế x   Xóm 1 - xã Diễn Xuân - Diễn Châu Ngô Đức Quế 0947.882.567
 
Buôn bán
11 Cửa hàng Tư Quế x   Xóm 6 – Diễn Phú – Diễn Châu Hoàng Tư 0971.294.522
 
Buôn bán
12 Đại lý Cao Thị Mai Thương x   Xóm 14 – xã Diễn An –Diễn Châu Cao Thị Mai Thương 0989.410.031
 
Buôn bán
13 Cửa hàng Ngữ Nguyệt x   Xóm 2- Diễn Tân- Diễn Châu Lưu Văn Ngữ 0367.422.568 Buôn bán
14 Đại lý Vật Tư Nông Nghiệp Hải Năm x   Xóm 12 – xã Diễn Trung –Diễn Châu Nguyễn Thanh Hải 0387.990.318
 
Buôn bán
15 Đại lý Thành Hồng x   Xóm 1 – xã Diễn Thọ – Diễn Châu Cao Văn Thành 0912.922.173
 
Buôn bán
16 Đại lý Thăng Cần x   Xóm 8 – Diễn Thành – Diễn Châu Trần Văn Thăng 0987.167.156
 
Buôn bán
17 Cửa hàng ông Cao Xuân Trung x   Xóm 1 – xã Diễn Hoa –Diễn Châu Cao Xuân Trung 0395.096.400
 
Buôn bán
II Huyện Yên Thành            
1 Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Yên Thành x   Khối 3 - Thị trấn Yên Thành Nguyễn Văn Thọ 0976.991.323 Buôn bán
2 Hợp tác xã nông nghiệp Nam Long x   Xóm Phan Thành – Long Thành – Yên Thành Đặng Trọng Cử 0395.533.036 Buôn bán
3 Cửa hàng Hạnh Hòa x   Xóm Tiên Sơn – Tây Thành – Yên Thành Trần Đức Hạnh 0388.085.559 Buôn bán
4 Hợp tác xã nông nghiệp Hùng Thành x   Xóm 2 – Hùng Thành – Yên Thành Nguyễn Văn Thảo 0978.631.178 Buôn bán
5 Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Đức Hậu x   Xóm Chợ Mõ – Hậu Thành – Yên Thành Lê Đình Văn 0962.883.126 Buôn bán
6 Hợp tác xã Nông nghiệp, Dịch vụ Quyết Thắng x   Xóm 2 – Công Thành – Yên Thành Trần Văn Thụ 0985.078.906 Buôn bán
7 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và xây dựng Minh Thành x   Xóm 10 – Minh Thành – Yên Thành Nguyễn Công Hiển 0982.139.334 Buôn bán
8 Hợp tác xã nông nghiệp  dịch vụ tổng hợp Thọ Thành x   Xóm Trung Tâm – Thọ Thành – Yên Thành Hồ Sỹ Quảng 0354.442.657 Buôn bán
9 Cửa hàng VTNN Trần Thị Lương x   Xóm Đồng Bàu 2 - xã Mã Thành -  Yên Thành Trần Thị Lương 0976.843.133 Buôn bán
10 Cửa hàng VTNN Phạm Thị Phượng x   Xóm 2 - xã Văn Thành - Yên Thành Phạm Thị Phượng 0962.420.302 Buôn bán
11 Cửa hàng kinh doanh VTNN huyện Yên Thành x   Xóm 7 – xã Hợp Thành –Yên Thành Nguyễn Đức Thuận 0982.711.342 Buôn bán
12 Hợp tác xã Nông nghiệp Quyết Tiến x   Xóm Ngọc Thương – Công Thành – Yên Thành Bùi Văn Hồ 0912.226.260 Buôn bán
13 Đại lý Đặng Thị Soa x   Xóm Thị Tứ – Quang Thành – Yên Thành Đặng Thị Soa 0346.782.630 Buôn bán
14 Công ty Cổ phần vật tư Bảo vệ thực vật Yên Thành x   Xóm Văn Tràng – xã Long Thành –  Yên Thành Phạm Văn Hậu 0986.661.545 Buôn bán
15 Cửa hàng giống cây trồng và thuốc BVTV Hào Hà x   Xóm Ngã Tư, xã Công Thành, Yên Thành Hoàng Văn Hào 0972.124.532 Buôn bán
16 Công ty TNHH KHCN Vĩnh Hòa x   Km11, đường QL7A, xóm Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Thành, Yên Thành Phan Văn Hòa 02386.533986 Sản xuất và buôn bán
III Huyện Anh Sơn            
1 Công ty CP Vật tư nông nghiệp Anh Sơn x   Khối 2 – TT Anh Sơn – Anh Sơn Nguyễn Đình Thân 0945.625.149
 
Buôn bán
2 Cửa hàng VTNN Thành Sơn x   Thôn 2 - Thành  Sơn  –Anh Sơn Lê Anh Kim 0977.547.345
 
Buôn bán
3 Cửa hàng VTNN Tường Sơn x   Xóm 5 -  Tường  Sơn  –Anh Sơn Ngô Thị Thu Hà 0961.575.557
 
Buôn bán
4 Cửa hàng VTNN Cây Chanh x   Thôn 8 -  Đỉnh  Sơn  –Anh Sơn Lương Thanh Ngọc 0859.488.478
 
Buôn bán
5 Cửa hàng VTNN TT Anh Sơn x   Khối 1B -  TT Anh Sơn  –Anh Sơn Nguyễn Thị Hồng Thuận 0973.874.799
 
Buôn bán
6 Đại lý Thảo Trung x   Xóm 2 – Đỉnh Sơn – Anh Sơn Nguyễn Võ Xuân 0948.585.388
 
Buôn bán
7 Cửa hàng VTNN TT Anh Sơn x   Khối 1B -  TT Anh Sơn  –Anh Sơn Trần Văn Thủy 0386.741.353
 
Buôn bán
8 Cửa hàng VTNN Lĩnh Sơn x   Thôn 5 -  Lĩnh  Sơn  –Anh Sơn Nguyễn Thị Nga 0348.314.363
 
Buôn bán
9 Cửa hàng VTNN Khoáng Toàn x   Thôn 13 – Lĩnh Sơn – Anh Sơn Nguyễn Thị Khoáng 0374.199.789

 
Buôn bán
10 Đại lý VTNN Nga Cửu x   Xóm 6 – Khai Sơn – Anh Sơn Nguyễn Thị Nga 0984.896.388
 
Buôn bán
11 Đại lý VTNN Nga Cửu x   Xóm 3 – Hùng Sơn – Anh Sơn Nguyễn Văn Quyết 0962.552.444
 
Buôn bán
12 Đại lý VTNN Nga Cửu x   Xóm 6 – Hoa Sơn – Anh Sơn Nguyễn Võ Cửu 0947.898.868
 
Buôn bán
13 Đại lý Thân Hải x   Khối 1B – Thị trấn Anh Sơn –Anh Sơn Phạm Thị Hải 0945.625.149
 
Buôn bán
14 Cửa hàng Sơn Khang x   Xóm 8 -  Tường Sơn - huyện Anh Sơn Hoàng Thị Khang 0373.554.459
 
Buôn bán
15 Hộ kinh doanh Nguyễn Võ Trung x   Khối 2 – TT Anh Sơn  – Huyện Anh Sơn Nguyễn Võ Trung 0989.127.127
 
Buôn bán
16 Cửa hàng VTNN Quỳnh Vân x   Xóm 8 –  Tường Sơn  – Huyện Anh Sơn Trần Thị Vân 0974.646.576
 
Buôn bán
17 Đại lý Dũng Hải x   Thôn 3 –  Tường Sơn  – Huyện Anh Sơn Bùi Công Dũng 0394.326.808
 
Buôn bán
18 Cửa hàng Nguyễn Văn Linh x   Xóm 4 – Tường Sơn – Anh Sơn Nguyễn Văn Linh   Buôn bán
19 Hộ kinh doanh Lê Thị Thảo x   xã Đức Sơn  – Huyện Anh Sơn Lê Thị Thảo 0982.702.049
 
Buôn bán
20 Cửa hàng VTNN Nga Ngà x   Xóm 6 – Khai Sơn – Anh Sơn Nguyễn Anh Nga 0977.869.257
 
Buôn bán
21 Cửa hàng VTNN Kim Hiền x   Thôn Tân Bình –  Bình Sơn –  Anh Sơn Trần Thị Hiền 0349.732.136
 
Buôn bán
22 Công ty cổ phần mía đường Sông Lam x   Xóm 3 – Thị trấn Anh Sơn Đặng Mạnh Hùng 0878.422286 Sản xuất và buôn bán
IV Huyện Thanh Chương            
1 Công ty CP VTNN Thanh Chương x   Khối 10 – Thị trấn Thanh Chương– Thanh Chương Võ Hữu Hoan 0982.642.668
 
Buôn bán
2 Cửa hàng Trần Văn Chiến x   Xóm Trường Yên – Võ Liệt – Thanh Chương Trần Văn Chiến 0983.345.662
 
Buôn bán
3 Cửa hàng VTNN Thanh Thủy x   Xóm Thị Tứ – Thanh Thủy – Thanh Chương Võ Hữu Hoan 0982.642.668
 
Buôn bán
4 Cửa hàng Lương Tuấn x   Xóm 3- Xí nghiệp chè Hạnh Lâm – Thanh Đức – Thanh Chương Nguyễn Thị Mỹ Lương 0949.918.517
 
Buôn bán
5 Cửa hàng Mai Trường x   Xóm 3- Xí nghiệp chè Hạnh Lâm – Thanh Đức – Thanh Chương Lê Thị Mai 0978.641.050
 
Buôn bán
6 Cửa hàng VTNN Bán lẻ Chợ Cồn x   Xóm 13 – Thanh Dương – Thanh Chương Võ Hữu Hoan 0982.642.668
 
Buôn bán
7 Cửa hàng VTNN Bán lẻ Chợ Rạng x   Xóm 5 – Thanh Văn – Thanh Chương Phan Thị Quỳnh 0975.659.387
 
Buôn bán
8 Cửa hàng VTNN Bán lẻ Chợ Rộ x   Thôn Trung Đức – Võ Liệt – Thanh Chương Nguyễn Viết Mai 02383.505.518
 
Buôn bán
9 Cửa hàng VTNN Bán lẻ Chợ Phuống x   Xóm Bích Thị – Thanh Giang – Thanh Chương Trần Thị Hoa 0982.642.668 Buôn bán
10 Cửa hàng Hoa Hương x   Xóm Bình Ngô – Thanh Giang – Thanh Chương Bùi Văn Hương 0915.264.777
 
Buôn bán
11 Cửa hàng Hoa Minh x   Xóm Bích Thị – Thanh Giang – Thanh Chương Thái Văn Minh 0986.040.493
 
Buôn bán
12 Cửa hàng Hải Hòa x   Xóm Giăng – Thanh Tiên – Thanh Chương Nguyễn Thị Hòa 0972.988.164
 
Buôn bán
13 Cửa hàng Dũng BiO x   Xóm 2 – Hạnh Lâm – Thanh Chương Hoàng Hanh Dũng 0352.222.332
 
Buôn bán
14 Cửa hàng Thịnh Ngân x   Khối 2 – TT Thanh Chương – Thanh Chương Võ Thị Ngân 0981.565.888
 
Buôn bán
15 Cửa hàng Hữu Tám x   Thôn 2 – Thanh Đồng 1 – Thanh Chương Lê Thị Tám 0947.820.226
 
Buôn bán
16 Cửa hàng Mây Hà x   Xóm 5 – Đại Đồng – Thanh Chương Nguyễn Tài Thanh Hà 0978.978.776
 
Buôn bán
17 Hợp tác xã DVNN Thanh Tường x   Xóm Phật Sơn – Đại Đồng – Thanh Chương Lê Như Dần 0354.796.043
 
Buôn bán
18 Cửa hàng Kiều Sơn x   Xóm 8, xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương Nguyễn Phùng Sơn 0986.531.758
 
Buôn bán
19 Cửa hàng Thủy Hà x   Xóm Xuân Lan - xã Thanh Xuân - huyện Thanh Chương Đặng Thai Hà 0386.809.485
 
Buôn bán
20 Cửa hàng Lê Như Dần x   Xóm Trường Dinh - xã Đại Đồng - huyện Thanh Chương Lê Như Dần 0354.796.043
 
Buôn bán
21 Cửa hàng Hợi Hào x   Khối 2A - TT. Thanh Chương - huyện Thanh Chương Bùi Hồng Mạnh 0966.170.786
 
Buôn bán
22 Cửa hàng Nguyễn Cảnh Trường x   Xóm Dương Tâm - xã Thanh Dương - huyện Thanh Chương Nguyễn Cảnh Trường 0399.892. 303
 
Buôn bán
23 Cửa hàng Dung Sỹ x   Xóm Minh Tân - xã Võ Liệt - huyện Thanh Chương Nguyễn Thị Dung 0326.149.438
 
Buôn bán
24 Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Hồng Cường x   Thôn Liên Trung, xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương Đặng Xuân Cường 0964.926.979
 
Buôn bán
V Huyện Nam Đàn            
1 Cửa hàng Vật tư nông nghiệp Nam Lĩnh x   Xóm 1 – Xã Nam Lĩnh – Huyện Nam Đàn Phan Văn Đề 0389.739.909
 
Buôn bán
2 Cửa hàng Vật tư nông nghiệp Kim Liên x   Xóm Mậu 1 – Xã Kim Liên – Huyện Nam Đàn Nguyễn Thị Thùy Linh 0982.133.986
 
Buôn bán
3 Cửa hàng Giống cây trồng Nam Đàn x   Xóm 5 – xã Xuân Hòa – Huyện Nam Đàn Trần Thị Nguyệt 0966.151.082
 
Buôn bán
4 Cửa hàng VTNN An Sơn x   Xóm 8 – Xã Xuân Hòa – Huyện Nam Đàn Hoàng Thị Thủy An 0914.507.695
 
Buôn bán
5 Cửa hàng Vật tư Nông nghiệp Thị Trấn x   Khối Sa Nam – Thị trấn Nam Đàn – Huyện Nam Đàn Nguyễn Thị Ngọc Lan 0357.330.121
 
Buôn bán
6 Cửa hàng VTNN Hương Minh x   Xóm Hồng 2 – Kim Liên – Nam Đàn Lê Thị Hương 0399.474.826
 
Buôn bán
7 Cửa hàng Nông thức 2 x   Xóm Bắc Thung – Vân Diên – Nam Đàn Nguyễn Thúy An 0974.798.376
 
Buôn bán
8 Cửa hàng Hệ Toàn x   Xóm Phú Thọ – Nam Cát – Nam Đàn Bùi Đình Toàn 0972.184.497
 
Buôn bán
9 Cửa hàng Dũng Yến x   Khối Mai Hắc Đế - Thị trấn Nam Đàn - huyện Nam Đàn Nguyễn Văn Dũng 0916.067.397
 
Buôn bán
10 Cửa hàng DVNN Tổng hợp Thanh Hải x   Xóm Nhạn Tháp – xã Hồng Long - huyện Nam Đàn Nguyễn Hồng Hải 0985.896.936
 
Buôn bán
11 Công ty CP Vật tư KTNN Phú Nông x   Xóm Gie Định – xã Trung Phúc Cường – Huyện Nam Đàn Nguyễn Đình Thuận 0985.657.616
 
Buôn bán
12 Cửa hàng Nguyễn Thị Nguyệt x   Xóm 1 – xã Nam Lĩnh – Huyện Nam Đàn Nguyễn Thị Nguyệt 0343.054.679
 
Buôn bán
VI Huyện Quỳnh Lưu            
1 Công ty CP VTNN Quỳnh Lưu x   Khối 6 – Thị trấn Cầu Giát – Quỳnh Lưu Phan Văn Liên 0912.006.799
 
Buôn bán
2 Công ty TNHH Mạnh Cường x   Xóm 5 – Quỳnh Hồng – Quỳnh Lưu Hồ Thị Thu Thủy 0983193167 Buôn bán
3 Cửa hàng Bà Nhàn x   Xóm Chợ – xã Tân Sơn – Huyện Quỳnh Lưu Hoàng Thị Kim Anh 0388.345.649
 
Buôn bán
4 Cửa hàng Đậu Năng Mơ x   Xóm 6 – Tân Sơn – Quỳnh Lưu Hồ Văn Năng 0978.984.508
 
Buôn bán
5 Cửa hàng VTNN Quỳnh Hậu x   Xóm 8 – Quỳnh Hậu – Quỳnh Lưu Phan Văn Liên 0912.006.799
 
Buôn bán
6 Cửa hàng VTNN Ngọc Sơn x   Xóm 1 – Ngọc Sơn – Quỳnh Lưu Phan Văn Liên 0912.006.799
 
Buôn bán
7 Cửa hàng VTNN Thắng Thủy x   Xóm 22 – Quỳnh Lâm – Quỳnh Lưu Nguyễn Văn Thắng 0966.224.077
 
Buôn bán
8 Đại lý nông dược và hạt giống cây trồng Đồng Tâm x   Xóm 2B –xã Tân Sơn – Huyện Quỳnh Lưu Hồ Hữu Đồng 0982.548.408
 
Buôn bán
9 Hộ kinh doanh Bùi Thị Huệ x   Xóm 1 –xã Quỳnh Lương– Huyện Quỳnh Lưu Bùi Thị Huệ 0332.585.051 Buôn bán
10 Cửa hàng Ân Loan x   Xóm 6– xã Tân Sơn– Huyện Quỳnh Lưu Hồ Trọng Ân 0989.330.071 Buôn bán
11 Cửa hàng VTNN Hùng Thủy x   xóm 3, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu Hồ Văn Hùng 0979.932.757
 
Buôn bán
12 Đại lý Sơn Nghĩa x   Xóm 7, xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Trần Văn Sơn 0386.240.556
 
Buôn bán
VII Huyện Nghi Lộc            
1 Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghi Lộc x   Khối 3 – TT Quán Hành – Nghi Lộc     Buôn bán
2 Đại lý VTNN Phương Yến x   Xóm 10 – xã Nghi Phương – Huyện Nghi Lộc Hoàng Thị Hải Yến 0976.964.128
 
Buôn bán
3 Đại lý VTNN Thái Bông x   Xóm 3 – xã Nghi Phương – Huyện Nghi Lộc Nguyễn Đình Thái 0988.552.965
 
Buôn bán
4 Cửa hàng VTNN Nghi Kiều x   Xóm 9 – xã Nghi Kiều – Huyện Nghi Lộc Hồ Văn Vinh 0986.424.355
 
Buôn bán
5 Cửa hàng VTNN Phạm Thị Trang x   Xóm Chợ Quán – xã Nghi Hoa – Huyện Nghi Lộc Phạm Thị Trang 0966.604.779
 
Buôn bán
6 Đại lý VTNN Kế Hoàn x   Khối 9 – Thị trấn Quán Hành – Huyện Nghi Lộc Lê Kế Hoàn 0975.571.889
 
Buôn bán
7 Đại lý Yến Trì
 
x   Xóm 7 – xã Nghi Mỹ – Huyện Nghi Lộc Nguyễn Thị Yến 0383.637.608
 
Buôn bán
8 Đại lý VTNN Huyền Hà x   Xóm 10 – xã Nghi Mỹ – Huyện Nghi Lộc Nguyễn Thị Thu Huyền 0369.178.242
 
Buôn bán
9 Đại lý Tâm Bích x   Xóm 15 – xã Nghi Trung – Huyện Nghi Lộc Trần Minh Tâm 0982.770.350 Buôn bán
10 Đại lý VTNN Bác Tân x   Xóm 4 – xã Nghi Vạn – Huyện Nghi Lộc Nguyễn Đình Tân 0354.336.068 Buôn bán
11 Đại lý VTNN Chị Quyên x   Chợ Sơn – xã Nghi Thạch – Huyện Nghi Lộc Đặng Thị Lệ Quyên 0904.655.578
 
Buôn bán
12 Hợp tác xã DVNN Nghi Lâm x   Xóm 10 – Nghi Lâm – Nghi Lộc Nguyễn Thao Trường 0398.932.119
 
Buôn bán
13 Cửa hàng VTNN Siêu thị Bắc Trung Nam x   Xóm 7 – Nghi Văn – Nghi Lộc Nguyễn Thị Thiêm 0356.668.997
 
Buôn bán
14 Công ty CP Lương thực VTNN Nghệ An x   Khu kinh tế Đông Nam – Nghi Long – Nghi Lộc Trương Văn Hùng 02383.616.868
 
Buôn bán
15 Siêu thị vật tư nông nghiệp Hoa Lúa x   Xóm 3 – Nghi Lâm – Nghi Lộc Hồ Thị Thúy Duyên 0987.619.394
 
Buôn bán
16 Hợp tác xã DVNN Nghi Vạn x   Xóm 3 – Nghi Vạn – Nghi Lộc Lê Văn Lưu 0949.034.629
 
Buôn bán
17 Cửa hàng Phong Hương x   Xóm 7 – Nghi Diên – Nghi Lộc Nguyễn Quốc Phong 0383.386.075
 
Buôn bán
18 Đại lý Thạch Thị Lợi x   Xóm 8 – Nghi Trường  – Nghi Lộc Thạch Thị Lợi 0974.021.716
 
Buôn bán
19 Cửa hàng Nguyễn Thị Hồng x   Khối 3 – Thị trấn Quán Hành – Nghi Lộc Nguyễn Thị Hồng 0938.941.799
 
Buôn bán
20 Cửa hàng VTNN Bình Lực x   Xóm Nam Kim Hòa – xã Nghi Thuận – Huyện Nghi Lộc Lê Thanh Bình 0983.044.062
 
Buôn bán
21 Cửa hàng Vương Thị Duyên x   Xóm 5 – xã Nghi Hưng – Huyện Nghi Lộc Vương Thị Duyên 0369.321.488
 
Buôn bán
22 Hệ thống nông nghiệp Bắc Trung Nam x   xóm 8 – xã Nghi Lâm – huyện Nghi Lộc, Nguyễn Văn Nhung 0921.588.777
 
Buôn bán
23 Cửa hàng Thủy Lương x   Xóm Thống Nhất – xã Khánh Hợp – Huyện Nghi Lộc Đặng Thị Hiền Lương 0825.886.464
 
Buôn bán
VIII Huyện Quỳ Hợp            
1 Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Quỳ Hợp x   Thị trấn Quỳ Hợp Cao Xuân Tùng 0931.258.777
 
Buôn bán
2 Đại lý Long Lưu x   Xóm Tân Mùng  – xã Tam Hợp – Huyện Qùy Hợp Nguyễn Thị Lưu 0978.458.109 Buôn bán
3 Hộ kinh doanh Hà Thị Thương x   Xóm Quang Vinh  – xã Châu Quang – Huyện Qùy Hợp Hà Thị Thương 0986.822.381
 
Buôn bán
4 Đại lý Hoàng Thị Lan x   Khối Đông Hồ – TT Qùy Hợp – Huyện Qùy Hợp Hoàng Thị Lan 0983.097.343
 
Buôn bán
5 Hộ kinh doanh Bùi Thị Tâm x   Khối Hợp Nhất  – TT Qùy Hợp – Huyện Qùy Hợp Bùi Thị Tâm 0386.774.038
 
Buôn bán
6 Đại lý phân bón Lê Đức Tiến x   Xóm Hợp Xuân  – xã Nghĩa Xuân – Huyện Qùy Hợp Lê Đức Tiến 0369.149.789
 
Buôn bán
7 Công ty TNHH Nông nghiệp An Nông x   Khối 14 – TT Qùy Hợp – Qùy Hợp Nguyễn Văn Nhiệm 0969.365.567
 
Buôn bán
8 Đại lý Phú Phương x   Xóm Minh Hồ – Minh Hợp – Qùy Hợp Nguyễn Trọng Cường 0985.220.999
 
Buôn bán
9 Cửa hàng Thành Hiên x   Xóm Hợp Long – Đồng Hợp – Qùy Hợp Phan Thị Hiên 0352.816.417
 
Buôn bán
10 Cửa hàng Lý Luận x   Xóm Hợp Long – Đồng Hợp – Qùy Hợp Lê Văn Luận 0986.425.988
 
Buôn bán
11 Đại lý Quỳnh Hồng x   Xóm Minh Cao – Minh Hợp – Qùy Hợp Nguyễn Đình Quỳnh 0977.355.750
 
Buôn bán
12 Đại lý Chuẩn Hương x   Xóm Minh Quang – Minh Hợp – Qùy Hợp Trương Thị Hương 0365.478.082
 
Buôn bán
13 Đại lý Thanh Huệ x   Xóm Minh Cầu – Minh Hợp – Qùy Hợp Biện Hữu Thanh 0976.249.754
 
Buôn bán
14 Đại lý Trinh Hạnh x   Xóm Tổng Đội – Châu Đình – Qùy Hợp Nguyễn Kiên Trinh 0904.077.345
 
Buôn bán
15 Cửa hàng Hợp Loan x   Xóm Minh Thành – xã Minh Hợp – Qùy Hợp Trương Xuân Hợp 0936.188.856
 
Buôn bán
16 Cửa hàng Ngọc Hà x   Xóm Minh Tiến – xã Minh Hợp – huyện Qùy Hợp Vũ Thị Hà 0972.435.509
 
Buôn bán
17 Cửa hàng Huệ Quyết x   Xóm Na Mon - xã Châu Thái - huyện Qùy Hợp Trần Thị Huệ 0374.656.513
 
Buôn bán
18 Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Châu Cường x   bản Thắm, xã Châu Cường, huyện Qùy Hợp Thái Thị Lê 0971.645.333
 
Buôn bán
19 Cửa hàng Vật tư nông nghiệp Tâm Chung x   Xóm Tân Mỹ - xã Tam Hợp - huyện Qùy Hợp Đinh Văn Tâm 0982.989.093
 
Buôn bán
20 Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Trung Đô x   xóm Đồng Nại, xã Châu Quang, huyện Qùy Hợp Trần Thị Tâm Trang 0967.358.873
 
Buôn bán
21 Hợp tác xã nông nghiệp Hoàng Báu x   Khối Hợp Tiến, thị trấn Qùy Hợp, huyện Qùy Hợp Nguyễn Văn Báu 0988.093.227
 
Buôn bán
22 Công ty mía đường Nghệ An x   Km50 – Quốc lộ 48 – Nghĩa Xuân - Quỳ Hợp Ngô Văn Tú 0383.888.185 Sản xuất và buôn bán
IX Huyện Quế Phong            
1 Cửa hàng Hà Quý x   Khối 1 - TT Kim Sơn – Quế Phong     Buôn bán
2 Cửa hàng Lê Phương x   Khối 7 - TT Kim Sơn - Quế Phong     Buôn bán
3 Cửa hàng Hùng Thảo x   Khối 9 – TT Kim Sơn – Quế Phong Lương Thị Phương Thảo 0972.664.622
 
Buôn bán
4 Cửa hàng Trung Tuyết x   Bản Cỏ Nong - Xã Mường Nọc - Quế Phong     Buôn bán
5 Cửa hàng Định Châu x   Ngã 3 Phú Phương - Xã Tiền Phong – Quế Phong     Buôn bán
6 Cửa hàng Tao Hương x   Ngã 3 Phú Phương - Xã Tiền Phong - Quế Phong     Buôn bán
7 Cửa hàng Trinh Thao x   Thôn 3 Lâm trường - xã Tiền Phong - Quế Phong     Buôn bán
8 Cửa hàng Bảy Thuyết x   Thôn 3 Lâm trường - xã Tiền Phong - Quế Phong     Buôn bán
9 Cửa hàng Vi Văn Điệp x   Mòng 3 - Xã Cắm Muộn - Quế Phong     Buôn bán
10 Cửa hàng Lô Văn Minh x   Phả Pạt - Xã Cắm Muộn - Quế Phong     Buôn bán
11 Cửa hàng Khoái Chi x   Xóm Chợ - xã Tri Lễ - Quế Phong     Buôn bán
12 Cửa hàng Tâm Thơm x   Xóm Chợ -  xã Tri Lễ - Quế Phong     Buôn bán
13 Cửa hàng Thân Yến x   Xóm Chợ - xã Tri Lễ - Quế Phong     Buôn bán
14 Cửa hàng Đại Chung x   Bản Na Niếng - xã Tri Lễ - Quế Phong Nguyễn Danh Đại 0972.734.826
 
Buôn bán
15 Viện nghiên cứu và phát triển Nafoods   x Bản Na Niếng, xã Tri Lễ, Quế Phong
 
Nguyễn Văn Viết
 
02696.568.586
 
Sản xuất và buôn bán
X Huyện Tân Kỳ            
1 Công ty CP VTNN Tân Kỳ x   Khối 6 – TT Tân Kỳ – Tân Kỳ Trần Đình Chung 02383.882.119
 
Buôn bán
2 Đại lý Anh Thanh x   Xóm Tân Xuân – xã Tân Phú – Huyện Tân Kỳ Ngô Anh Đức 0975.060.798
 
Buôn bán
3 Đại lý Toàn Thương x   Xóm Vĩnh Đồng – xã Đồng Văn – Huyện Tân Kỳ Giản Thị Thương   Buôn bán
4 Đại lý Nguyễn Như Phúc x   Xóm Tân Đồng – xã Đồng Văn – Huyện Tân Kỳ Nguyễn Như Phúc   Buôn bán
5 Cửa hàng Nguyễn Xuân Mạnh x   Xóm Tân Mỹ – xã Nghĩa Dũng – Huyện Tân Kỳ Nguyễn Xuân Mạnh   Buôn bán
6 Cửa hàng Mạnh Thủy x   Xóm Tân Thọ – xã Nghĩa Dũng – Huyện Tân Kỳ Trần Ngọc Mạnh   Buôn bán
7 Đại lý Trần Văn Hà x   Xóm Tân Thành – xã Tân An – Huyện Tân Kỳ Trần Văn Hà   Buôn bán
8 Đại lý Nguyễn Xuân Thế x   Xóm 6 – Nghĩa Hành – Tân Kỳ Nguyễn Xuân Thế 0328.463.997
 
Buôn bán
9 Cửa hàng Trọng Cúc x   Xóm Thống Nhất – Tân Phú – Tân Kỳ Ngô Đức Trọng 0397.171.072
 
Buôn bán
10 Cửa hàng Dương Anh x   Xóm Sa Nam – Nghĩa Đồng – Tân Kỳ Võ Văn Dương 0989.658.729
 
Buôn bán
11 Đại lý Hồ Sỹ Hoan x   Xóm 3 – Nghĩa Đồng – Tân Kỳ Hồ Sỹ Hoan 0972.563.897
 
Buôn bán
12 Cửa hàng VTNN Ngô Văn Toàn x   Xóm 8 – Nghĩa Đồng – Tân Kỳ Ngô Văn Toàn 0369.423.992
 
Buôn bán
13 Cửa hàng Phương Trinh x   Xóm Xuân Tiến – Giai Xuân – Tân Kỳ Võ Việt Phương 0979.291.670
 
Buôn bán
14 Cửa hàng Thanh Tâm x   Xóm Hòa Phúc – Nghĩa Phúc – Tân Kỳ Phan Công Thanh 0389.355.278
 
Buôn bán
15 Đại lý  VTNN Thắng Xuân x   Xóm Tân Quang – Hương Sơn – Tân Kỳ Hoàng Thị Xuân 0368.101.902
 
Buôn bán
16 Hợp tác xã DVNN Nghĩa Hoàn x   Thôn Tiến Thành – Nghĩa Hoàn – Tân Kỳ Hồ Xuân Niệm 0972.230.836
 
Buôn bán
17 Cửa hàng ông Phan Văn Thư x   Xóm Tân Đồng – Tân Phú – Tân Kỳ Phan Văn Thư 0948.512.775
 
Buôn bán
18 Cửa hàng Công ty VTNN Tân Kỳ x   Xóm Phú Thái – Tân Phú – Tân Kỳ Trần Đình Chung 0982.484.676
 
Buôn bán
19 Cửa hàng Hải Huyền x   Xóm 1 – Nghĩa Đồng – Tân Kỳ Nguyễn Thị Huyền 0973.103.079
 
Buôn bán
20 Cửa hàng Sỹ Nga x   Xóm Chợ – Giai Xuân – Tân Kỳ Nguyễn Đình Sỹ 0986.734.777 Buôn bán
21 Cửa hàng Sỹ Nga x   Xóm Tân Yên – Tân Phú – Tân Kỳ Nguyễn Thanh Hương 0986.734.777 Buôn bán
22 Đại lý VTNN Tùng Hạnh x   xóm Hạ Sưu - xã Tân Phú - huyện Tân Kỳ Nguyễn Công Tùng 0399.528.581
 
Buôn bán
23 Cửa hàng VTNN Hương Liên x   Khối 6, Thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An Lê Xuân Hương 0912.627.998
 
Buôn bán
24 Đại lý Anh Xuân x   xóm Phượng Kỳ, xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ Nguyễn Trọng Xuân 0387.289.989
 
Buôn bán
25 Cửa hàng Lê Thị Lý x   Xóm Nguyễn Trãi,  xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ Lê Thị Lý 0356.462.848
 
Buôn bán
26 Công ty cổ phần mía đường Sông Con x   Khối 5 – Thị trấn Tân Kỳ – huyện Tân Kỳ Lê Đình Hoa 0383882214 Sản xuất và buôn bán
27 Công ty TNHH MTV NN An Ngãi   x Xóm Thị Tứ, xã Tân An, huyện Tân Kỳ, NA Nguyễn Ngọc Hùng      0912.251.490 Sản xuất và buôn bán
XI Huyện Nghĩa Đàn            
1 Cửa hàng Cường Thơ x   Xóm Cao Trai – xã Nghĩa Thắng – Huyện Nghĩa Đàn Lê Quý Cường 0977.601.583
 
Buôn bán
2 Cửa hàng Hoàng Thị Kim Anh x   Xóm Tân – xã Nghĩa Lạc – Huyện Nghĩa Đàn Hoàng Thị Kim Anh 0338.812.532
 
Buôn bán
3 Cửa hàng Nguyễn Thị Tâm x   Khối Tân Mai  – TT Nghĩa Đàn – Huyện Nghĩa Đàn Nguyễn Thị Tâm 0979.018.967
 
Buôn bán
4 Cửa hàng Nga Vinh x   Khối Tân Thọ  – TT Nghĩa Đàn – Huyện Nghĩa Đàn Trần Thị Thanh Nga 0915.120.012
 
Buôn bán
5 Đại lý VTNN Hữu Như Ngọc x   Khối Trung Tâm  – xã Nghĩa Hiếu – Huyện Nghĩa Đàn Hữu Như Ngọc 0904.832.567
 
Buôn bán
6 Đại lý Sáu Quế x   Xóm Hồng Tiến  – xã Nghĩa Hồng – Huyện Nghĩa Đàn Phan Thị Sáu 0961.620.889
 
Buôn bán
7 Đại lý Thái Trà x   Xóm 9 – Nghĩa Hưng – Nghĩa Đàn Cao Thị Thanh Trà 0346.550.307
 
Buôn bán
8 Cửa hàng Đậu Hương Nga x   Xóm 9 – Nghĩa Đức – Nghĩa Đàn Đậu Thị Nga 0363.840.823
 
Buôn bán
9 Đại lý Hiền Hoa x   Xóm Nam Lâm – Nghĩa Lâm – Nghĩa Đàn Nguyễn Văn Hiền 0398.821.090
 
Buôn bán
10 Cửa hàng Dũng Hà x   Xóm Hiệp 3 – Nghĩa Liên – Nghĩa Đàn Trương Thị Hà 0972.385.937
 
Buôn bán
11 Cửa hàng Thủy Hậu x   Làng Mai Liên – Nghĩa Mai – Nghĩa Đàn Vũ Xuân Hậu 0366.560.939
 
Buôn bán
12 Cửa hàng Vân Qúy x   Xóm Sơn Hạ – Nghĩa Sơn – Nghĩa Đàn Nguyễn Thị Vân 0974930448 Buôn bán
13 Cửa hàng Hằng Thái x   Xóm 4 – Nghĩa Minh – Nghĩa Đàn Trương Thị Hằng 0973.009.629
 
Buôn bán
14 Cửa hàng Hữu Hoài x   Xóm 20 – Nghĩa Lộc – Nghĩa Đàn Nguyễn Thị Hoài 0961.457.988 Buôn bán
15 Cửa hàng ông Nguyễn Đình Chung x   Xóm Hưng Nghĩa – Nghĩa Lợi – Nghĩa Đàn Nguyễn Đình Chung 0393.241.700
 
Buôn bán
16 Đại lý Vinh Phúc x   Xóm 5 – Nghĩa Thành – Nghĩa Đàn Nguyễn Thị Phúc 0982.115.347
 
Buôn bán
17 Đại lý Sơn Trinh x   Xóm Sơn Hải – Nghĩa Lộc – Nghĩa Đàn Lê Thị Trinh 0348.828.721
 
Buôn bán
18 Đại lý Tân Quảng x   Xóm 9 – Nghĩa Lộc – Nghĩa Đàn Trần Văn Quảng 0393.708.999
 
Buôn bán
19 Đại lý Hương Trị x   Khối Tân Mai – Thị trấn Nghĩa Đàn – Nghĩa Đàn Huỳnh Thị Thu Hương 0399.209.309
 
Buôn bán
20 Cửa hàng Thuận Huệ x   xóm Đồng Tiến, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn Lê Minh Thuận 0942853327 Buôn bán
21 Cửa hàng Tiến Thùy x   Khối Tân Tiến – Thị trấn Nghĩa Đàn - huyện Nghĩa Đàn Võ Văn Tiến 0343.200.777
 
Buôn bán
22 Cửa hàng Thủy Huyền x   Xóm Trung Thịnh– xã Nghĩa Hiếu - huyện Nghĩa Đàn Hồ Thị Huyền 0969.243.258 Buôn bán
23 Cửa hàng VTNN Nguyễn Đình Khoa x   Làng Mai Sơn – xã Nghĩa Mai – Huyện Nghĩa Đàn Nguyễn Đình Khoa 0983.789.276
 
Buôn bán
24 Đại lý Trần Thị Nhiên x   Xóm An Trung – xã Nghĩa An – Huyện Nghĩa Đàn Trần Thị Nhiên 0339.479.985
 
Buôn bán
25 Công ty cổ phần cao su Yên Tính   x Xóm Quán Mít – Nghĩa Tân – Nghĩa Đàn Lê Thị Tính 0964.771.427
 
Sản xuất và buôn bán
26 Công ty TNHH Hường Khoa   x Xóm Tây Sơn – Nghĩa Sơn – Nghĩa Đàn Nguyễn Thị Hường 0989.811.429
 
Buôn bán
27 HTX dịch vụ nông nghiệp 19/5   x Xóm Yên Lâm – Nghĩa Lâm – Nghĩa Đàn Lê Sỹ Định 0352.734.999
 
Sản xuất và buôn bán
XII Huyện Đô Lương            
1 Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đô Lương x   Xã Yên Sơn – Huyện Đô Lương     Buôn bán
2 Hợp tác xã VTNN Xuân Sơn x   Xóm 4 – xã Xuân Sơn – Huyện Đô Lương Đoàn Văn Quang 0973.868.520
 
Buôn bán
3 Cửa hàng VTNN Mai Tình x   Xóm 11 – Thượng Sơn – Đô Lương Nguyễn Thị Tình 0973.683.770
 
Buôn bán
4 Hợp tác xã DVNN Tổng hợp Hòa Sơn x   Xóm Đông Xuân – Hòa Sơn – Đô Lương Nguyễn Văn Đàn 0387.623.987
 
Buôn bán
5 Cửa hàng VTNN Phượng Hương x   Xóm 3 – Thuận Sơn – Đô Lương Nguyễn Văn Phượng 0982.168.184
 
Buôn bán
6 Đại lý phân bón Hảo Tuyến x   Xóm 1 – Xuân Sơn – Đô Lương Đặng Thị Hảo 0378.711.847
 
Buôn bán
7 Cửa hàng Công ty TNHH MTV Nông Lương Minh Sang   x Đội 3 – xã Giang Sơn Tây – huyện Đô Lương Nguyễn Thị Thúy Hằng 0986.606.096
 
Buôn bán
8 Cửa hàng VTNN Năm Oanh x   xóm Thuận Phú, xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương Phan Bá Năm 0832.856.999
 
Buôn bán
9 Đại lý Hùng Oanh x   Xóm Minh Hòa – xã Yên Sơn – Huyện Đô Lương Tăng Lâm Tài 0972.683.777
 
Buôn bán
10 Cửa hàng VTNN Quân Hảo x   Xóm Hương Quang, xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An Nguyễn Công Vị 0983.694.083
 
Buôn bán
11 Đại lý Thanh Thạch x   Xã Yên Sơn – Huyện Đô Lương     Buôn bán
12 Đại lý Hoàng Sỹ Châu x   Xã Yên Sơn – Huyện Đô Lương Hoàng Sỹ Châu 0986639358 Buôn bán
XIII Huyện Con Cuông            
1 Công ty cổ phần VTNN Con Cuông x   Khối 3 – Thị trấn Con Cuông – Con Cuông Nguyễn Hoàng Tuấn 0965.549.486
 
Buôn bán
2 Cửa hàng VTNN Hiền Đường x   Bản Hồng Sơn – xã Lục Dạ – Huyện Con Cuông Bùi Quang Đường 0399.421.218
 
Buôn bán
3 Cửa hàng VTNN Lượng Liêm x   Thôn Vĩnh Hoàn – xã Bồng Khê – Huyện Con Cuông Võ Quốc Lượng 0942.583.699
 
Buôn bán
4 Hợp tác xã cây con Chi Khê x   Thôn Tiến Thành – Chi Khê – Con Cuông Nguyễn Ngọc Trung 0985.671.014
 
Buôn bán
5 Cửa hàng VTNN Con Cuông x   Thôn Tiến Thành – Chi Khê – Con Cuông Nguyễn Đình Dương 0868.068.456
 
Buôn bán
6 Đại lý VTNN Quang Loan x   Thôn Lam Bồng – Bồng Khê – Con Cuông Nguyễn Như Quang 0985.045.850
 
Buôn bán
7 Cửa hàng Nguyễn Thị Huyền x   Chợ cây đa – Môn Sơn – Con Cuông Nguyễn Thị Huyền   Buôn bán
XIV Huyện Hưng Nguyên            
1 Công ty cổ phần nông dược Thành Vinh x   Xóm 6 – Hưng Đạo – Hưng Nguyên Phạm Kim Tiến 0983.917386 Buôn bán
2 Đại lý VTNN Thuận Khuyên x   Xóm 3 – xã Hưng Xá – Huyện Hưng Nguyên Vũ Thị Khuyên 0389.069858 Buôn bán
3 Đại lý VTNN Hải Hiền x   Xóm 4A – xã Hưng Lĩnh – Huyện Hưng Nguyên Nguyễn Đình Hải 0972.835188 Buôn bán
4 Đại lý VTNN Đại Huệ x   Xóm 6 – xã Hưng Trung – Huyện Hưng Nguyên Nguyễn Trọng Đại 0969.285524 Buôn bán
5 Cửa hàng VTNN Sơn Phương x   Xóm 7 – Hưng Thông – Hưng Nguyên Châu Thị Qúy 0392.688525 Buôn bán
6 Hợp tác xã nông nghiệp Hưng Tân x   Xóm 3 – Hưng Tân – Hưng Nguyên Hồ Xuân Hữu 0914.896748 Buôn bán
XV Thị xã Hoàng Mai            
1 Cửa hàng VTNN Hoàng Mai x   Phường Quỳnh Thiện – Thị xã Hoàng Mai Phan Văn Liên 0912.006.799
 
Buôn bán
2 Công ty TNHH giống cây trồng Bình An x   Khối 12 – Phường Quỳnh Xuân – Thị xã Hoàng Mai Lê Hữu Sơn 0365.966.988
 
Buôn bán
XVI TP Vinh            
1 Trung tâm giống cây trồng Nghệ An x   Khối 9 – Phường Hà Huy Tập – TP Vinh Đặng Thọ Xuân 02383.833.121 Sản xuất và buôn bán
2 Công ty cổ phần tập đoàn giống cây trồng Việt Nam – chi nhánh miền Trung x   Số 7, đường Trần Nhật Duật, Phường Đội Cung, Thành phố Vinh Lê Duy Bình 02383.844.937 Sản xuất và buôn bán
XVII Thị xã Thái Hòa            
1 Đại lý Trường Xuân x   Phường Quang Phong – Thị xã Thái Hòa   0982.608.280 Buôn bán
2 Đại lý Tam Được x   Xã Nghĩa Thuận – Thị xã Thái Hòa   0975.908.786 Buôn bán
3 Đại lý Hoa Nghệ x   Xóm 8 – Nghĩa Thuận – Thị xã Thái Hòa Nguyễn Văn Nghệ 0362.658.066
 
 
XVIII Huyện Tương Dương            
1 Công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Tương Dương x   Số 180 – Khối Hòa Bắc – Thị trấn Thạch Giám – Huyện Tương Dương Trần Viết Dũng 0912.054.576
 
Buôn bán
XIX Huyện Quỳ Châu            
1 Công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Qùy Châu x   Khối 1- thị trấn Tân Lạc - huyện Qùy Châu Phan Huy Châu 0919.509.565
 
Buôn bán
2 Cửa hàng Vật tư nông nghiệp Tùng Phương x   Bản Móng - xã Châu Bình - huyện Qùy Châu Nguyễn Thanh Tùng 0984.572.273
 
Buôn bán

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Tiến Đức

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây