Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Nghệ An

Chủ nhật - 17/03/2024 23:09 207 0
Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Nghệ An
Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nghệ An.

Ngày 16/02/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nghệ An.
1. Về vị trí và chức năng:
- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về trồng trọt, bảo vệ thực vật theo quy định của pháp luật về trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật và sự phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Trồng trọt và Cục Bảo vệ thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.
- Trụ sở của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đặt tại số 19 đường Trần Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
2. Về nhiệm vụ, quyền hạn: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghệ An có nhiệm vụ giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về trồng trọt, bảo vệ thực vật theo quy định của pháp luật về trồng trọt, bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật theo quy định của pháp luật: quyết định đã quy định 25 nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục.
3. Về cơ cấu tổ chức bộ máy: Lãnh đạo Chi cục gồm Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng. Các phòng và tổ chức tương đương thuộc Chi cục bao gồm: 03 phòng và 01 trạm trực thuộc cụ thể: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Bảo vệ thực vật; Phòng Trồng trọt; Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa.
Biên chế công chức, số lượng người làm việc của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật được Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, định mức biên chế do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2024 và thay thế Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 16/3/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Bảo vệ thực vật và Phòng Trồng trọt thuộc Sở NN&PTNT.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Sỹ Thanh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây